Wolno, ale szybko

Wątek niemal bez znaczenia, ale znamienny: w powyborczą noc media elektroniczne jęły narzekać, że PKW tym razem “wolno liczy głosy”. Abstrahując od tego, iż PKW niczego nie liczy, oraz pomny, by krytykować to, co na krytykę zasługuje, lecz bronić, gdy atak jest nieuzasadniony – informuję, że w tym roku było całkiem nieźle. Read more

PKW złamała prawo?

Na swej pierwszej po głosowaniu konferencji Państwowa Komisja Wyborcza zdumiała mnie niepomiernie. Zgodnie z wielowiekowym zwyczajem informowała o sumie głosów na listy na podstawie obwodów, które policzyły już głosy i zatwierdziły protokoły. Było takich 15%. Nagle sensacja: PKW na tej podstawie ogłosiła prognozę… podziału mandatów!! Read more